canbebe
T

Tahmini gebelik süresi: Bebeğin doğum tarihinin tahmin edilmesi. Son âdet döneminizden itibaren 280 güne kadar hesaplanır.

Tahmini doğum tarihi: Bebeğin doğması beklenen tarih. Bebeklerin çoğu bu tarihe yakın zamanda doğar ama yalnız 20 taneden 1 bebek tam tahmin edilen gün doğar.

Tam kan sayımı: Genel sağlık durumunun saptanması ve bazı bozuklukların taraması amacıyla, yapılan bir testtir.

Tortikolis (dönmüş boyun): Kulak arkasından köpricik ve göğüs kemiğine bağlanan sternokleidomastoid kasın doğum veya doğum öncesi zarar görmesi sonucu, iyileşirken kısalması ve  bunun sonucunda başın zarar gören tarafa yatık, etkilenmemiş tarafa dönük olması haline tortikolis denir.

Tüp bebek: Doğal yollarda hamile kalınamadığı takdirde çocuk sahibi olabilmek için kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin vücut dışı koşullarda döllenme işlemi.

U

Ultrason: Rahimdeki ceninin görüntülerini gösteren test. Ses dalgaları ceninin görüntüsünü ortaya çıkarır. Son yıllarda kullanımı artan 4 boyutlu ultrasınlar sayesinde görüntüleme kalitesi oldukça arttı.

 

Üçlü tarama testi: Gebelikte bebekte olabilecek bazı kromozomal anomalileri ve nöral tüp defekti denilen doğumsal anomalileri araştırmak için kandaki üç bileşenin incelenmesiyle yapılan test.

V

Verteks: Bebeğin başının önce gelmesi.

Y

Yenidoğan sarılığı: Yeni doğmuş bebeklerde kanlarındaki bilirubin miktarının artması neticesinde görülen bir çeşit sarılıktır. Yeni doğanlarda en sık görülen sıkıntılardan biridir. Normal doğan bebeklerin yüzde 60'ında erken doğan bebeklerin ise yüzde 80'inde görülebilmektedir.

 

Yalancı gebelik: Gerçekte hamile olmayan bir kadının hamile olduğuna inanması ve bunun sonucunda bulantı, göğüs hassasiyeti, kusma gebelik bulgularının yaşaması durumuna denir.

Z

Zigot: Gebeliğin ilk iki haftası süresince gelişmekte olan döllenme ürününe, döllenmiş yumurta (zigot) adı verilir.

 
5