canbebe
D

Düşük: Gebeliğin ilk 20 haftasında oluşan gebelik kaybına düşük denir.

Doppler Ultrason: Halk arasında Renkli Ultrason diye bilinen bir görüntüleme tekniğidir. Doppler ultrasonografide bebeğe olan (uterus damarları ve göbek kordonundan) ve bebekteki kan akımlarının incelenmesi ile bebekteki kan akım hızlarındaki azalma yani plasental yetmezlik saptanır.

Dış gebelik: Dış gebelik, sperm hücresi ile döllenmiş yumurtanın rahim dışında başka bir dokuya yerleştikten sonra o bölgede gelişmesi sonucunda oluşan normal dışı bir gebelik durumudur ve erken aşamalarda saptandığında ameliyatsız tedavisi mümkündür.

Down sendromu: Bebekte üç tane aynı 21. Kromozom (iki tane yerine) bulun­masından kaynaklanan kromozom bo­zukluğu; sonuçları zekâ geriliği, belirli fiziksel hastalıklar ve çeşitli problemlerdir.

E

Embriyo: Dişi yumurtasının erkek spermiyle döllenmesiyle oluşan yedi günlük genç organizma.

Embrio transferi: Laboratuar ortamında döllenen ceninin (embrionun) jinekolojik muayene masasında rahim içine bir kateter yardımı ile aktarılması işlemidir.

Epidural anestezi: Anestezi uzmanı tarafından uygulanan, vücudun belirli bir bölgesindeki ağrı iletimini durduran bölgesel ya da lokal bir anestezi çeşididir. Doğum için bel bölgesinde uygulanır.

Erken membran rüptürü (EMR): Amniyon kesesinin doğum henüz başlamadan yırtılması ve suların gelmesi.

Ense kalınlığı ölçümü: İkili test olarak da bilinen, gebeliğin 11.-14. Haftaları arasında yapılan, Down sendromu ve Trizomi 18 adı verilen kromozomal anomaliye sahip bebekleri gebeliğin çok erken dönemlerinde saptamaya yönelik bir tarama testidir.

F

Fetal Distres: Rahim içindeki fetüsün oksijensiz kalması nedeniyle yaşamının tehlikeye girmesi.

Folik asit: Folik asit, B grubundan suda çözünen, bebek gelişimi için çok önemli olup, vücutta protein sentezi, hücre çoğalması ve kemik iliğinin görevini eksiksiz yerine getirmesi gibi işlevleri olan bir vitamindir.

Forseps: Bazı güç doğumlarda çocuğun başını tutup dışarı çekmeye yarayan araç.

Fetal fibronektin: Prematüre doğum sürecini değerlendirmek için yapılan vajinal salgıdan bir miktar alınmasıyla yapılan test.

G

Göbek kordonu: Bilimsel adı ile umbilikal kordon bebek ile plesenta arasında uzanan, anne karnındaki gelişimi süresince bebeğin yaşam desteği olan,  ortasından kan damarları geçen hortum benzeri bir yapıdır.

Gün aşımı: 42 haftadan daha uzun süren gebelik.

Genetik testler: Bir çiftin genetik kusuru olan bir çocuk sahibi olup olmayacağını belirlemek için yapılan çeşitli tarama ve tanı testleridir.  

Gebelik haftası: Hamileliğin en son adet döneminin ilk gününden başlanarak hesaplanmasına verilen isimdir. Döllenme haftasından 2 hafta daha uzun sayılır.

H

Hamilelik diabeti: Daha önceden diyabeti olmayan bir gebede ikinci trimester ve sonrasında diyabet ortaya çıkması durumudur. Bazen gebelikte doğal bir hiperglisemi (şeker seviyesinde yükselme) eğilimi ortaya çıkar.

Hafifleme: Doğum sürecinden birkaç hafta önce hamile kadının rahmindeki değişim. Genellikle bebeğin “alçalması” olarak tanımlanır.

Hidramniyos: Amniyotik sıvı miktarının artması.

 
2
3
 
4
 
5