canbebe

3 yaşına kadar bebeğin erken çocukluk dönemi

Bu döneme “özerklik dönemi” adı da verilmektedir. Özerklik, çocuğun hem içinde uyanan istekleri hem de çevrenin isteklerinin koşulsuz uygulayıcısı olmaktan çıkmasını ve kendi denetimi ele almasını anlatır. Evet, bir anlamda çocuk özgürleşmeye ve bireyselleşmeye başlar.
OKU

Doğru disiplin yöntemleri

Çocuk yetiştirmek, hassas ve kapsamlı bir konudur. Dayak, karanlık odaya kapamak gibi ağır cezaların zayıf vicdan ve ahlak gelişimine yol açtığı bilinmelidir. Bu şekilde yetişen çocuklar acımasız ve katı olabilecekleri gibi güvensiz, isyankar, çekingen de olabilirler. Yaramazlık yaptığı için dövülerek cezalandırılan bir çocuk, okulda kendinden güçsüzleri döver. Böylece hem hıncını alır, hem de kızınca dövmenin uygun bir davranış olduğunu öğrenmiştir. Aynı zamanda bu çocuklar cezalandırılma korkusuyla yalana da başvurabilirler.
OKU

3-5 yaş arası oyun dönemi

Bu dönemde çocukta hayal gücü dopdoludur, zengindir. Dil gelişimini kazanan çocuk daha fazla sosyalleşmeye de başlar. Artık evde vakit geçirmek istemez.
OKU

Bir yaşa kadar bebeğinizin gelişimi

İnsan yaşamı belirli özelliklerin öne geçtiği farklı dönemlerle ayrılır. Herkes bu dönemleri yaşamaktadır. Sağlıklı psikolojik ve sosyolojik gelişim her dönemin sağlıklı bir biçimde tamamlanmasıyla gerçekleşir. Dönemlerden birinde yetersizlik olduğunda sonraki dönemlerin de bundan etkileneceği düşünülür.
OKU
 
2