canbebe

Yetişkinler için aşının önemi

Hastalıktan korur.
- Yaşam kalitesini artırır.
- Çalışma hayatındaki verimi yükseltir.
- Enfeksiyon hastalığından ölüm riskinin azalmasına sebep olur. 

Her ülke kendi sağlık politikası doğrultusunda kendi aşı takvimini hazırlar ve çocukluk döneminde uygular. Ancak hem ülke politikaları, hem de ebeveynler çocukluk döneminde aşılama konusunu önemserken, yetişkin dönemde de belli aşıların yapılması gerektiğini ön planda tutmaz. 

Yetişkinlerde aşı neden önemli?

- Bazıları çocukken aşılanmamış veya eksik aşılanmış olabilir.
- Yeni gelişen aşılar yapılmamış olabilir.
- Bağışıklık düzeyleri azalmış olabilir.
- Yaşlandıkça bazı hastalıklara (grip ve zatürre gibi) daha duyarlı olabilirler.
- Özel durumlarda da (mesleki risk veya seyahat gibi) aşılama gerekli olabilir.

Yaşlılık

Bağışıklık sistemimiz yaşlanmayla birlikte güçsüzleşmeye başlar. Bu da aşılara yanıtın azalmasını sağlar. Aşılama özellikle bazı hastalıklara karşı korunmak adına bilhassa 60 yaş üzeri için daha önemlidir. Grip, zatürre, tetanoz, hepatit B aşıları yapılabilir.

Gebelik

Normalde aşılama için tercih edilecek zaman gebelik öncesi veya doğum sonrasıdır. Ancak bebeği bazı enfeksiyon hastalıklarından korumak ve annenin sağlıklı bir gebelik geçirmesi için olası riskler de hesaplanarak gebelik öncesi ve sırasında bazı aşılar yapılmaktadır. Bebeğe geçme riskinden dolayı canlı virüs aşıları ve BCG yapılmaz. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak (MMR) aşısından sonra 3 ay, su çiçeği aşısından sonra ise gebelik için 1 ay geçmelidir. Tetanoz aşısı ilk 3 ayı geçtikten sonra ve grip aşısı 14. haftadan sonra yapılabilir.

Kronik Hastalıklar

Kalp hastalığı, seker hastalığı, kronik akciger hastalığı gibi problemleri olanlar özellikle zatürre ve grip için riskli kişilerdir. Bu nedenle her yıl mutlaka grip aşısı ve 5 yılda bir zatürre aşısı olmaları önerilir.

Bağışıklığı Baskılanmış Kişiler

Kronik böbrek hastaları, alkolikler, dalağı alınmış kişiler ve uzun süreli steroid alanları bu grupta sayabiliriz. Aşılama kararı dikkatli verilmelidir. Bu kişiler enfeksiyonlardan korunurken aşıların yan etkilerine maruz bırakılmamalıdır. Bu nedenle canlı virüs aşılarından kaçınılması ve cansız grip asisi, 5 yıl arayla zatürre aşısı, tetanoz aşısı, hepatit B gibi aşılar doktor önerisiyle yapılmalıdır.